ทัวร์สิงคโปร์ (S03) SINGAPORE
3D 2N
ON ‘ AUG – DEC ‘ 17

ราคา
ราคา25,500 บาท
ราคา
ราคา25,500 บาท
* กรุณากรอกข้อที่สำคัญ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้ค่ะ (Please select all required fields to proceed to the next step.)
* You can select maximum 3 persons per each room.

ดำเนินการจอง

เก็บไว้ดูภายหลัง (Save To Wish List)

Adding item to wishlist requires an account

96

เปิดบริการทุกวัน
โทร. 02 676 3303

แฟกซ์ : 02-287-1043, 02-287-2238
อีเมล : info@pkgjourneyline.net


ไปกับเราดีอย่างไร?

  • ผ่อน0% นาน 3เดือน
  • ครบ 10ท่าน เดินทางแน่นอน
  • ประชุมทัวร์ก่อนออกเดินทาง
  • เข็มกลัดช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
  • Full service airline
  • Safety bus ได้รับรองจากกรมขนส่งฯญี่ปุ่น
  • พักใกล้ที่เที่ยวเดินทางน้อยลง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ อายุ >12ปี

พักห้องละ
2-3 ท่าน
รวมตั๋วเครื่องบิน
25,500
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
17,900
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า
12 ปี มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
22,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
15,900
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า12 ปี
ไม่มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
19,500
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
12,500
บาท /ท่าน

พักเดี่ยว
(ห้องSingle)


เพิ่มอีกท่านละ
เพิ่มท่านละ
4,900
บาท /ท่าน
กำหนดการเดินทาง
  • ตั้งแต่ : 04 - สิงหาคม - 2017
  • จนถึง : 06 - สิงหาคม - 2017

วันแรกกรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ซิตี้ทัวร์ (ซันเทค ซิตี้ – ถนนอลิธซาเบธ – เมอร์ไลอ้อน – โรงละครเอสพลานาด) – ล่องเรือชมแม่น้ำสิงคโปร์ – ย่านมาริน่าเบย์แซนด์ – Wonderful Light Show

07.30 น.      คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ K
สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

09.45 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศสิงค์โปร์ โดย สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 973

13.15 น. เดินทางถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พบกับไกด์ท้องถิ่นรอต้อนรับ นำท่านขึ้นรถปรับอากาศผ่านชมความสวยงามของเมืองสิงคโปร์ ชมความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะอาดของเมือง นำท่านชมความงดงามของ น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง ที่สร้างตามหลักฮวงจุ้ยที่ ซันเทค ซิตี้ เชื่อกันว่าหากได้สัมผัสน้ำพุนี้แล้วจะประสบแต่ความโชคดี เดินทางไปชม ถนนอลิธซาเบธ ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ ท่านสามารถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยมีฉากด้านหลังเป็น โรงละครเอสพลานาด ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างคล้ายหนามทุเรียน จากนั้น นำท่าน ล่องเรือชมแม่น้ำสิงคโปร์ ร่วมเดินทางย้อนรอยสู่ตำนานอันตื่นตาตื่นใจ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน สัมผัสวิถีชีวิตและความงดงามบริเวณมารีน่าเบย์แซนด์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบุนตองกี่ ลิ้มรส ข้าวมันไก่ไหหลำ ข้าวมันกลิ่นหอมรสนุ่มที่ปรุงจากน้ำซุปเลิศรสเสิร์ฟพร้อมไก่ชิ้น เพิ่มรสชาติด้วยน้ำจิ้มรสเด็ด หลังอาหาร นำท่านสู่ ย่านมาริน่าเบย์แซนด์ (ไม่รวมค่าขึ้น The Sand Sky Park 25 SGD) เป็นหนึ่งในห้างที่ใหญ่และสมบูรณ์แบบที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วโลก อยู่ใจกลางเมือง และเป็นแหล่งรวมความบันเทิงครบวงจรแห่งใหม่ของสิงคโปร์

20.00 น. พร้อมให้ท่านได้ชมการแสดง แสงสี ตระการตา กับม่านน้ำประกอบเสียงเพลงอันสวยงาม Wonderful Light Show
นำท่านเข้าสู่ที่พัก FURAMA CITY CENTRE HOTEL หรือเทียบเท่า www.furama.com/citycentre/

วันที่ 2สิงคโปร์ – GARDEN BY THE BAY (รวมค่าเข้า Flower Dome& Cloud Forest ) - ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY ให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ให้ท่านได้ชื่นชมกับ ต้นไม้นานาพันธุ์ และศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ SuperTree หากท่านต้องการขึ้นลิฟต์ เพิ่มท่านละ 8 SGD )และยังมีโซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆซึ่งแบ่งโดยอุณหภูมิที่ต้นไม้ต้องการ ดังนี้ Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยังมีสวนรูปแบบต่างๆ ให้เดินชม จากนั้นนำท่านไปยังเกาะเซนโตซ่า นำท่านเข้าชม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิด โดย 18 ชนิด เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่
1. เมืองไซไฟ (Sci-Fi City) ที่สุดของรถไฟเหาะรางคู่ ทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก และ ทรานส์ฟอร์เมอร์สเดอะไรด์ (Transformers the Ride) สงครามศึกจักรกลแบบ 3 มิติ เป็นเครื่องเล่นชนิดเสมือนจริงที่จำลองเอาฉากของภาพยนตร์ดังเรื่องทรานส์ฟอร์เมอร์ส แห่งเดียวในโลก
2. โซนอียิปต์โบราณ (Ancient Egypt) ขุดหาสมบัติของฟาโรห์และค้นหาปริศนาแห่งมัมมี่
3. โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์ (Jurassic Park Rapids Advenger) ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์ พบเหล่าสัตว์โลกล้านปี
4. โซนมาดากัสการ์ (Madagascar A Crate Adventure) พบการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงนำจากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง มาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์, มาร์ตี้, เมลแมนและกลอเลีย ทีคอยต้อนรับคุณ เข้าสู่ป่าทึบแห่งนี้
5. โซนนิวยอร์ก (New York) สัมผัสเมืองจำลองนิวยอร์ก และการแสดงสเปเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษ ไลท์!คาเมร่า! แอคชั่น! สร้างโดย สตีเว่น สปีลเบิร์ก
6. โซนฮอลลีวู้ด (Hollywood) พบกับ โรงละครสไตล์บรอดเวย์ ศูนย์รวมแห่งความบันเทิงระดับจักรวาลอย่างแท้จริง
7. โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ (Far Far Away Castle) ครั้งแรกของโลก!! กับ ปราสาทฟาร์ฟาร์อเวย์ พร้อมทั้งชม ภาพยนตร์ 3มิติ เรื่อง เชร็ค ซึ่งคุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน พบเครื่องเล่นใหม่กับการผจญภัยครั้งใหม่ ล่าสุด กระโดดขึ้น รถไฟเหาะ Puss In Boots’ Giant Journey ขบวนแรกในโลก และเข้าร่วมกับเจ้าแมวเหมียว Puss และ Kitty ในการผจญภัยอันน่าตื่นตาตื่นใจต้านแรงโน้มถ่วงกลางอากาศ พบกับเครื่องเล่นล้ำยุค และการแสดงใหม่ๆ อีกมากมาย

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย ภายในยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

บ่าย      ให้ท่านได้สนุกสนานกันอย่างต่อเนื่องกับเครื่องเล่นมากมายในโซนต่างๆของยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ และเลือกซื้อของที่ระลึกมากมายภายใต้สัญลักษณ์ของยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อม ณ จุดนัดหมาย

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก FURAMA CITY CENTRE HOTEL หรือเทียบเท่า www.furama.com/citycentre/

วันที่ 3สิงคโปร์ฟลายเออร์ – วัดพระเขี้ยวแก้ว – DUTY FEE - ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สิงคโปร์ฟลายเออร์ Singapore Flyer ให้ท่านได้สัมผัสทัศนียภาพอันงดงามแบบพาโนรามาวิว 360 องศาของสิงคโปร์จากชิงช้าสวรรค์ที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่อ่าว มาริน่าเบย์ Marina Bay บนชั้นที่สามของห้างรีเทลเทอร์มินอล (Retail Terminal) ที่เต็มไปด้วยร้านค้าและร้านอาหาร ส่วนตรงกลางเปิดโล่งรับธรรมชาติแบบป่าเขียวชอุ่ม พร้อมโรงภาพยนตร์แบบกลางแจ้ง คุณจะได้สัมผัสทั้งทัศนียภาพอันงดงามของถนนคนเดินริมฝั่งแม่น้ำยาวกว่า 210 เมตร ท่านสามารถชมทัศนียภาพจากจุดที่สูงถึง 165 เมตร ชมท้องฟ้าอันงดงามของสิงคโปร์ และอ่าวมาริน่าอันเลื่องชื่อ ตึกสูงระฟ้า วิวธรรมชาติแบบป่าเขียวชอุ่มและ กิจกรรมต่างๆ จากนั้น นำท่านสู่ ย่านไชน่าทาวน์ เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ โดยสถูปสร้างขึ้นจากทองคำที่มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคกว่า 420 กิโลกรัม ชื่นชมความงดงามของงานไม้แกะสลักจากพระพุทธรูปและตัวอาคารด้วยสถาปัตยกรรมแบบราชวงศ์ถัง ซึ่งเป็นยุคทองของพระพุทธศาสนาในประเทศจีน

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย    นำท่านเดินทางสู่ ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด ถนนที่ทุกๆ คนที่มาสิงคโปร์ไม่ลืมที่จะแวะเลือกซื้อสินค้า BRAND NAME ยี่ห้อต่างๆ ทั้งสองฝั่งถนน เป็นศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ้ง พบกับห้างสรรพสินค้าใหม่สุดยิ่งใหญ่ ION ORCHARD มาตรฐานใหม่แห่งห้างสรรพสินค้า ตื่นตาไปกับหลากหลายสินค้า เลือกซื้อสินค้าได้อย่างจุใจกว่า 400 ร้านค้าและแฟชั่นแบรนด์เนมดังระดับโลก ทั้ง Cartier, Christian Dior, Doice & Gabbana, Giorgio Armani, Louis Vuitton and Prada

เย็น     รับประทานอาหารเย็นอิสะตามอัธยาศัย
ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชางฮี เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

18.40 น.     เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 978

20.05 น.     ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ