ทัวร์ญี่ปุ่น(J15_23) HOKKAIDO SOUNKYO
6D 4N BY TG
ON ‘ 07 – 12 NOV ‘ 17

ราคา
ราคา52,900 บาท
ราคา
ราคา52,900 บาท
* กรุณากรอกข้อที่สำคัญ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้ค่ะ (Please select all required fields to proceed to the next step.)
* You can select maximum 3 persons per each room.

ดำเนินการจอง

เก็บไว้ดูภายหลัง (Save To Wish List)

Adding item to wishlist requires an account

108

เปิดบริการทุกวัน
โทร. 02 676 3303

แฟกซ์ : 02-287-1043, 02-287-2238
อีเมล : info@pkgjourneyline.net


ไปกับเราดีอย่างไร?

  • ผ่อน0% นาน 3เดือน
  • ครบ 10ท่าน เดินทางแน่นอน
  • ประชุมทัวร์ก่อนออกเดินทาง
  • เข็มกลัดช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
  • Full service airline
  • Safety bus ได้รับรองจากกรมขนส่งฯญี่ปุ่น
  • พักใกล้ที่เที่ยวเดินทางน้อยลง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ อายุ >12ปี

พักห้องละ
2-3 ท่าน
รวมตั๋วเครื่องบิน
52,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
31,900
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า
12 ปี มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
47,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
28,900
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า12 ปี
ไม่มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
42,500
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
25,500
บาท /ท่าน

พักเดี่ยว
(ห้องSingle)


เพิ่มอีกท่านละ
เพิ่มท่านละ :
10,500
บาท /ท่าน
กำหนดการเดินทาง
  • ตั้งแต่ : 07 - พฤศจิกายน - 2017
  • จนถึง : 12 - พฤศจิกายน - 2017

วันแรกกรุงเทพฯ – ชิโตเซ่

20.30 น.      คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D
สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระใน
การเดินทาง
23.45 น.      ออกเดินทางสู่ เมืองชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670

วันที่ 2ชิโตเซ่ – Northern Horse Park – บิเอะ – น้ำตกชิโรฮิเงะ – บ่อน้ำสีฟ้า – โซอุนเคียว – น้ำตกกิงกะ และ น้ำตกริวเซ – ออนเซ็น

08.30 น.     เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร นำท่านเดินทางสู่ Northern Horse Park สวนม้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ให้ท่านได้ชมความน่ารักและแสนรู้ของม้าโพนี่ ที่ได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดี สำหรับท่านที่ต้องการนั่งรถม้าหรือขี่ม้าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย    นำท่านชม น้ำตกชิโรฮิเงะ(Shirohige) เป็น 1 ใน 5 ของน้ำตกที่สวยที่สุดบนเกาะฮอกไกโด มีความสูงประมาณ 30 เมตร น้ำตกแห่งนี้มีความพิเศษตรงที่น้ำที่ไหลลงมานั้น เป็นน้ำบาดาลที่ออกมาจากรอยแตกของหน้าผาไหลลงสู่แม่น้ำบิเอะและยังมีความโดดเด่น ของสีของแม่น้ำที่เป็นสีฟ้าอมเขียว เกิดขึ้นจากแร่โคบอลต์นั่นเองและในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ที่ใบไม้เปลี่ยนสีเหลืองแดงตัดกับน้ำสีฟ้าสวยงามมาก นำท่านชม บ่อน้ำสีฟ้า (Blue Pond) บ่อน้ำสีฟ้าแห่งเมืองบิเอ เพิ่งจะเกิดขึ้นจากการกั้นเขื่อนเพื่อป้องกันไม่ให้โคลนภูเขาไฟที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ Tokachi เมื่อปี ค.ศ. 1988 ไหลเข้าสู่เมืองเอกลักษณ์ที่สำคัญของบ่อน้ำที่นี่ คือ ก้นบ่อน้ำจะมีแร่ธาตุที่เกิดจากโคลนภูเขาไฟทำให้น้ำมีสีฟ้าหรือเขียวมรกตสดใส ท่ามกลางตอไม้ที่โผล่ออกมาจากพื้นผิวน้ำเป็นความงามที่มีมนต์เสน่ห์ไปอีกแบบ จากนั้นนำท่านไปยัง น้ำตกกิงกะ สายธารไหลลงมาสวยงามเป็นเส้นเล็กๆสีขาวเหมือนเส้นด้ายและ น้ำตกริวเซ เป็นน้ำตกสายใหญ่ไหลด้วยความแรงเพียงสายเดียว และน้ำตกทั้งสองได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกคู่สามีภรรยาแห่งอุทยานแห่งชาติไดเซทซึซัง นำท่านเดินทางสู่ โซอุนเคียว แหล่งน้ำแร่ออนเซ็นที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในฮอกไกโด ด้วยสภาพภูมิประเทศที่สวยงาม ชาวญี่ปุ่นจึงนิยมมาแช่ออนเซ็นที่นี่มากถึงปีละ 3 ล้านคนต่อปีเลยทีเดียว
นำท่านเข้าสู่ที่พัก SOUNKYO TAISETSU HOTEL หรือเทียบเท่า
www.hotel-taisetsu.co

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
**ให้ท่านได้อิ่มหนำสำราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่น พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์**
—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

วันที่ 3โซอุนเคียว – คามิกาว่า ไอซ์ พาวิเลียน – มิตซุย เอ้าท์เล็ต – ภูเขาโมอิวะ(นั่งกระเช้า+เคเบิลคาร์) – โจซังเค – ออนเซ็น

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ คามิกาว่า ไอซ์ พาวิเลียน เป็นไอซ์พาวิลเลียนแห่งแรกของโลกที่จะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ความเย็นแบบสุดขั้ว และสามารถสัมผัสกับหิมะได้ตลอดทั้งปี ไฮไลท์ที่สำคัญของที่นี่คือห้องลมจำลองอุณหภูมิ -41 องศาเซลเซียส และ ชมคลีโอเน่ (SEA ANGEL) นางฟ้าแห่งท้องทะเล สัตว์น้ำเมืองหนาวที่โด่งดังในญี่ปุ่น

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรสสุกี้ยากี้น้ำดำสูตรต้นตำหรับของฮอกไกโด จุดเด่นคือ เนื้อของร้านที่คัดสรรมาอย่างดี ลวกแล้วนำมาจิ้มกับไข่ไก่สด จึงค่อยทาน จะได้รสชาติที่ละมุนนุ่มลิ้น ให้ทุกท่านอิ่มเต็มที่กับเนื้อหมูแบบไม่อั้น

บ่าย อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้งกันให้จุใจที่ มิตซุย เอ้าท์เล็ต แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นที่รวบรวมของแบรนด์เนมชั้นนำราคาพิเศษ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าชื่อดังมากมาย อาทิ Nike, Gaps, Adidas, MK, Elle, Prada, G2000 เป็นต้น
จากนั้นนำท่านเดินทางไป Mount Moiwa เป็นหนึ่งในภูเขาเล็กๆในป่าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของใจกลางเมืองซัปโปโร ภูเขาแห่งนี้เป็นที่นิยมสำหรับการชมวิวของเมืองซัปโปโร โดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์ตกดินเป็นต้นไป ขึ้นสู่ยอดเขาโดยนั่งกระเช้าขึ้นไปที่ระดับความสูง 3 ใน 4 ของภูเขา จากนั้นเปลี่ยนมา นั่งมินิเคเบิ้ลคาร์ เพื่อขึ้นไปยังสถานีด้านบนยอดเขา บนยอดเขามีดาดฟ้าชมวิว ร้านอาหาร The Jewel ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพทั่วเมืองซัปโปโร *หมายเหตุ: กระเช้าจะไม่สามารถให้บริการได้ภายใต้สภาวะอากาศที่แปรปรวน(ลมแรง, ฝนตกหนัก) เนื่องจากความไม่ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าบริการ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก JOZANKEI GRAND ZUIEN HOTEL หรือเทียบเท่าwww.granj.co.jp.com

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
** หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย พิเศษกับความหลากหลายของบ่อออนเซ็นที่มีคุณสมบัติต่างกัน และห้องซาวน่า รวมไปถึงสวนน้ำขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่กว่า 4,000 ตารางเมตร ที่ให้ท่านสามารถสนุกกับคลื่นยักษ์และสไลเดอร์ยักษ์ขนาดต่างๆ**

วันที่4โจซังเค – โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ยอดเขาเท็งกุ (นั่งกระเช้า) – ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่า(ด้านนอก) – หอนาฬิกา (ผ่านชม) – ช้อปปิ้งทานุกิ

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ โอตารุ อดีตเมืองท่าซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแห่งโรแมนติกเมืองหนึ่งในญี่ปุ่น พาท่านชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร เชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ในสมัยก่อนช่วงปี ค.ศ. 1920 อุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองนี้ใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศวิวคลองซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปที่เป็นไฮไลท์ของเมือง และให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย ชมอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม จากนั้นพาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำ ทำให้เกิดมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุก 15 นาที และนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดงแต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ สำหรับท่านที่สนใจจะทำกล่องดนตรีที่มีอันเดียวในโลกด้วยฝีมือของท่านเอง ท่านสามารถเลือกกล่อง เพลง และตุ๊กตาประดับต่างๆ หลากหลายแบบตามใจชอบ เพื่อที่ท่านจะได้เก็บความประทับใจใส่ลงในกล่องดนตรีและเป็นของที่ระลึกจากเมืองโอตารุ (ทำกล่องดนตรีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 เยน)

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย    จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า ขนาด 30 คน ขึ้นสู่ ยอดเขาเท็งกุ ซึมซับบรรยากาศและผ่อนคลายไปกับวิวทิวทัศน์อันสวยงามของอ่าวอิชิคะริและเมืองโอตารุ และถ่ายรูปคู่กับต้นซากุระซึ่งเหลืออยู่เพียงบนยอดเขานี้เพียงต้นเดียว จากนั้นนำท่านชม ทำเนียบรัฐบาลเก่า(ด้านนอก) เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้างด้วยอิฐสีแดงทั้งหลัง โดยลอกแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็นที่ทำการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี ค.ศ.1886 และใช้ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ทำการหลังใหม่เป็นอาคารสูง 10 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังตึกแดงหลังนี้ ในปัจจุบันอาคารเก่าที่ยังงดงามอยู่นั้น ได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี ค.ศ.1911 นำท่านชม หอนาฬิกา (ด้านนอก) ซึ่งมีความเก่าแก่มากจนเป็นสัญลักษณ์สำคัญของซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตั้งแต่ ค.ศ.1878 อาคารแรกเริ่มเดิมทีใช้เป็นที่ฝึกงานของวิทยาลัยการเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยฮอกไกโดในปัจจุบัน แล้วสร้างหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1881 จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรง ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของชาติ และเชิญทุกท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ย่านทานุกิ ย่านช้อปปิ้งที่ ครบครัน ทั้งสินค้า ประเทศ เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กล้องถ่ายรูป ของฝาก ของที่ระลึก เสื้อผ้า สินค้าแบรนด์เนม เครื่องสำอาง เป็นต้น
ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า
www.keioplaza-sapporo.co.jp/english/

วันที่ 5ซัปโปโร – ตลาดปลานิโจว – หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ(แต่งหน้าคุกกี้) – ศาลเจ้าฮอกไกโด – พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร – JR ทาวเวอร์ ช้อปปิ้ง

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม ตลาดปลานิโจว ตลาดค้าส่งอาหารทะเลที่ใหญ่และคึกคักประจําเมืองซัปโปโรซึ่งเปิดมาเป็นระยะเวลายาวนานตั้งแต่ปีเมจิที่ 36 (ค.ศ. 1904)ให้ท่านได้ชมอาหารทะเลสดๆจากทะเล ทั้งปูขน ของดังประจําเมืองซัปโปโร หอยเชลล์สดๆ ขนาดเท่ากําปั้น กุ้ง และปลาอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ(แต่งหน้าคุกกี้) แหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น หมู่บ้านช็อกโกแลตที่นี่ดูคลาสสิคและน่ารักไปอีกแบบ ช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่คือ Shiroi Koibito มีความหมายว่า ช็อกโกแลตขาวของคนรัก สามารถเลือกซื้อกลับไปให้คนที่ท่านรัก หรือว่าซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านก็ได้ นอกจากนี้ ท่านจะได้เลือกซื้อช็อกโกแลตแบบต่างๆมากมายที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้อีกด้วย พิเศษ! ให้ทุกท่านสนุกสนานกับการแต่งหน้าคุกกี้ในแบบของท่านเองท่านละ 1 ชิ้น และนำกลับไปเป็นที่ระลึก หรือเป็นของฝากให้กับคนที่ท่านรัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าลัทธิชินโต ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะ มะรุยะมะ เดิมชื่อศาลเจ้าซัปโปโร ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นศาลเจ้าฮอกไกโด เพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะฮอกไกโดที่มีศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักรักษาให้ชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข ถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปี แต่ที่นี่ก็เป็นที่สำหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พิเศษ! ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับบุฟเฟต์ปิ้งย่างอาหารทะเลสดใหม่ของฮอกไกโด อาทิ ปูยักษ์ 3 ชนิด, กุ้ง, หอยเชลล์, ปลา, ซูชิ, เท็มปุระ, เนื้อหมู, เนื้อไก่, เนื้อวัว และเครื่องดื่มซอฟท์ดริงค์

บ่าย      นำทุกท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร เปิดเมื่อปี 1987 ในสมัยเมจิ เคยเป็นโรงกลั่น ภายในพิพิธภัณฑ์จะแนะนําประวัติของเบียร์ในญี่ปุ่น และกระบวนการขั้นตอนการผลิตเบียร์ และห้ ท่านชิมเบียร์ของซัปโปโรอีกด้วย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ JR ทาวเวอร์ อาคารสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับสถานี JR ซัปโปโร ที่รวมเอาสถานที่ต่างๆไว้ด้วยกัน อาทิเช่น ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์, ออฟฟิศ, จุดชมวิว T38 , ศูนย์การค้าใต้ดินมีร้านขายของฝากจากฮอกไกโด มีศูนย์อาหารสไตล์ธีมพาร์ค ราเม็ง รีพับลิค ซัปโปโร และร้านขายส่ง
ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า
www.keioplaza-sapporo.co.jp/english/

วันที่ 6ซัปโปโร – ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัว
เดินทางกลับ

10.30 น.      ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671

15.30 น.      เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ