ทัวร์ญี่ปุ่น( J06_5) KANSAI AUTUMN
6D 4N BY TG
ON ‘ 16 – 21 NOV ‘ 17

ราคา
ราคา48,900 บาท
ราคา
ราคา48,900 บาท
* กรุณากรอกข้อที่สำคัญ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้ค่ะ (Please select all required fields to proceed to the next step.)
* You can select maximum 3 persons per each room.

ดำเนินการจอง

เก็บไว้ดูภายหลัง (Save To Wish List)

Adding item to wishlist requires an account

110

เปิดบริการทุกวัน
โทร. 02 676 3303

แฟกซ์ : 02-287-1043, 02-287-2238
อีเมล : info@pkgjourneyline.net


ไปกับเราดีอย่างไร?

  • ผ่อน0% นาน 3เดือน
  • ครบ 10ท่าน เดินทางแน่นอน
  • ประชุมทัวร์ก่อนออกเดินทาง
  • เข็มกลัดช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
  • Full service airline
  • Safety bus ได้รับรองจากกรมขนส่งฯญี่ปุ่น
  • พักใกล้ที่เที่ยวเดินทางน้อยลง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ อายุ >12ปี

พักห้องละ
2-3 ท่าน
รวมตั๋วเครื่องบิน
48,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
38,500
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า
12 ปี มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
43,500
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
34,900
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า12 ปี
ไม่มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
39,500
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
30,900
บาท /ท่าน

พักเดี่ยว
(ห้องSingle)


เพิ่มอีกท่านละ
เพิ่มท่านละ
10,500
บาท /ท่าน
กำหนดการเดินทาง
  • ตั้งแต่ : 16 - พฤศจิกายน - 2017
  • จนถึง : 21 - พฤศจิกายน - 2017

วันแรกกรุงเทพฯ - ฮ่องกง

16.00 น.      คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
เคาน์เตอร์ M สายการบินคาร์เธ่ย์ แปซิฟิค เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

19.10 น.      เหินฟ้าสู่ประเทศฮ่องกง สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 702

22.50 น.      แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินฮ่องกง

วันที่ 2ฮ่องกง - สนามบินคันไซ โดย CX 566 (01.50 – 06.15) – อาราชิยาม่า – รถไฟสายธรรมชาติ (โทร็อคโกะเทรน) – ป่าไผ่ – วัดเท็นริวจิ – สะพานไทเก็ทสึเคียว – วัดไดโกจิ มิซูงิ – ออนเซ็น สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เดินทางโดยรถไฟ

01.50 น.      เดินทางจากสนามบิน ฮ่องกง ไปยัง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า

06.15 น.      ถึงสนามบินคันไซ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้วนำท่านไป
ไปยังเมืองเกียวโต นั่ง รถไฟสายธรรมชาติ โทร็อคโคะ ชมธรรมชาติสองข้างทาง โดยรถไฟจะวิ่งเลียบแม่น้ำผ่านทิวทัศน์หุบเขาอันงดงาม ถ้าวันไหนอากาศดี รถไฟที่ใช้วิ่งจะเป็นรถไฟเปิดหลังคา ทำให้ได้สัมผัสกับธรรมชาติแบบใกล้ชิด สำหรับฤดูใบไม้ผลิ ต้นไม้จะเป็นสีเขียวสดใส ส่วนในฤดูใบไม้ร่วงก็จะมีสีสันของใบไม้เปลี่ยนสี สีแดง เหลือง ส้ม สำหรับในช่วงฤดูหนาว ตลอดทางจะได้เห็นหิมะปกคลุมใบไม้ดูแปลกตา มีทิวทัศน์อันงดงามแตกต่างกันไปทุกฤดูกาลจากนั้นนำท่านเดินชม ป่าไผ่ ที่มีชื่อเสียงของอาราชิยาม่า ในบริเวณนี้เต็มไปด้วยต้นไผ่รายล้อมเต็มบริเวณปกคลุมทั่วทั้งป่า ทิวป่าไผ่ที่ตัดเป็นแนวทางเดินสวยงาม ร่มรื่น จากบริเวณนี้ จะมองเห็นภูเขาอาราชิยาม่าได้อย่างชัดเจน จากนั้นพาท่านไปยัง วัดเทนริวจิ หนึ่งในห้าวัดพุทธนิกายเซ็นที่มีชื่อเสียงในเกียวโต สร้างขึ้นโดยโชกุนอาชิคางะ ทาคาอุจิ โดยจุดประสางค์สำคัญของการสร้างวัดแห่งนี้เพื่อใช้ในการบูชาดวงพระวิญญาณของจักรพรรดิโกะ โดไก สิ่งก่อสร้างภายในวัดที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของวัดแห่งนี้คือสวนโซเงนจิ เป็นสวนสไตล์ญี่ปุ่นอยู่หน้าวิหารวัด ได้รับการออกแบบโดยภูมิสถาปนิกชื่อดังแห่งยุคนามว่า มุโซ โซเอกิ มาเพื่อให้เข้ากับพื้นที่ที่เต็มไปด้วยโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ยังคงความคลาสสิคและความขลังไว้มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 จากบริเวณนี้ จะมองเห็นภูเขาอาราชิยาม่าได้อย่างชัดเจน

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตรตาคาร

บ่าย      นำท่านชมสะพานโทเก็ทสึเคียว(สะพานข้ามจันทร์) สะพานที่สวยงามและถูกเลื่องลือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งในเกียวโต ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริเวณที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบมาพักผ่อนหย่อนใจ นำท่านไปยังวัดไดโกจิ (Daigoji Temple) เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของศาสนาพุทธในประเทศญี่ปุ่นและยังได้รับการขึ้นชื่อเป็นหนึ่งในมรดกโลกอีกด้วย โดยวัดไดโกจิจะเป็นวัดที่กินพื้นที่ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเกียวโต
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ONSEN MISUGI RESORT หรือเทียบเท่า
www.misugi.com/

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
****** อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปู และเมนูอื่นๆอีกมากมาย ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นภายในโรงแรม ******

วันที่ 3มิซูงิ – นาโกย่า – LEGOLAND JAPAN – NABANA SATO (ชมสวนดอกไม้ + เทศกาลไฟ) ยคไคจิ

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางไปยังสวนสนุกแห่งใหม่ LEGOLAND JAPAN ภายในสวนสนุกแบ่งเป็น 7 โซน แบ่งเป็นเป็นธีมต่างๆ และเครื่องเล่นต่างๆให้แฟนๆ LEGO ได้ สนุกสนานทั้งครอบครัว ได้แก่โซน FACTORY,BRICKTOPIA, ADVENTURE, PIRATE SHORE,MINILAND,LEGO ®CITY

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย      สนุกต่อกับสวนสนุก LEGO LAND JAPAN ธีมพาร์คแห่งใหม่ที่นี่เอาใจแฟนตัวต่อ LEGO ของเล่นคลาสสิคสร้างที่เมืองนาโกย่าเปิดวันที่ 01 เมษายน 2560 ในปีนี้นี่เอง ซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นสวนสนุกแห่งแรกของญี่ปุ่นและเป็นแห่งที่ 8 ของโลกสร้างขึ้นบนพื้อนที่ 93,000 ตารางเมตร มีเครื่องเล่นและกิจกรรมมากถึง 40 จุด ที่สามารถเล่นได้ทั้งครอบครัวซึ่งหนึ่งในไฮไลท์จะรวมถึงแบบจำลองปราสาทนาโกย่า จากนั้นนำท่านไปยัง NABANA NO SATO ILLUMINATION สวนดอกไม้นานาชนิดบนพื้นที่กว่า 13,000 ตารางเมตรสัมผัสเทศกาลสุดแสนโรแมนติก กับการลอดอุโมงค์ไฟฟ้าที่ถูกจัดตกแต่งด้วยดวงไฟหลากสีกว่าล้านดวง ให้ท่านได้สัมผัสและเก็บภาพความประทับใจ ณ สถานที่แห่งนี้

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก YOKKAICHI MIYAKO HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.miyakohotels.ne.jp/yokkaichi/index.html/

วันที่4ยคไคจิ – อิงะ – หมู่บ้านนินจาอิงะ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ ย้อนยุคไปกับ หมู่บ้านนินจาอิงะ สำนักของนินจาฮาโตริในศตวรรษที่ 15 – 16 ภายในแบ่งเป็นส่วนๆไม่ว่าจะเป็นส่วนของภาพยนตร์ที่แสดงประวัติความเป็นมา ของนินจาในสมัยก่อน

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย       นำท่านไปยัง ปราสาทโอซาก้า สัมผัสความยิ่งใหญ่และให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจซึ่งภายในปราสาทจะมีนิทรรศการความเป็นมาของปราสาทรวมทั้งประวัติและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆของโชกุนฮิเดโยชิ โตโยโตมิ จากนั้นนำท่านไปยังแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในโอซาก้าย่านช้อปปิ้ง ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งแห่งนี้เปรียบได้กับย่านช้อปปิ้งชินจูกุของกรุงโตเกียวเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าที่มีอย่างมากมาย สินค้านานาชนิด อิสระให้ท่านได้เดินช็อปปิ้ง

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก OSAKA NEW HANKYU HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.a.global.hankyu-hotel.com

วันที่ 5 โอซาก้า – ***อิสระช้อปปิ้งเมืองโอซาก้า หรือซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เดินทางโดยรถไฟ (จ่ายเพิ่ม ผู้ใหญ่ท่านละ 3,000 บาท/ เด็กอายุต่ำกว่า12 ปี 2,400 บาท)

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นให้ท่านได้เลือกอิสระช้อปปิ้ง หรือซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ รวมค่าเดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท ราคาเด็ก 2,400 บาท) นำท่าน สู่
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สวนสนุกที่สร้างความบันเทิงให้กับคนแถบภูมิภาคคันไซมาหลายปีโดยการทุ่มทุนสร้างของ บริษัทสร้างภาพยนตร์ HOLLYWOOD ชื่อดัง นั่นคือ UNIVERSAL STUDIO ซึ่งภายในได้จำลองสตูดิโอจากภาพยนตร์เรื่องดังๆ ที่ผ่านมาของทางบริษัทไว้มากมาย โดยเริ่มจาก ภาพยนตร์เรื่องแรก ที่สร้างชื่อเสียงให้กับ สตีเว่น สปรีลเบิร์ก คือ E.T. ซึ่งเป็นการนั่งจักรยานไปพร้อมกับ อีที และเดินทางข้ามจักรวาลเพื่อกลับไปยังบ้านเกิด ต่อจากนั้น ไปยังสตูดิโอของ TERMINATOR ภาพยนตร์คนเหล็ก ที่สร้างชื่อให้กับดาราดัง อาร์โนล์ ชวาสเซเน็กเกอร์ ท่านจะได้ดูภาพยนตร์ที่ไม่ได้ฉายตามโรงหนังแต่เป็นภาคพิเศษแบบดิจิตอล 2 มิติ และ 3 มิติ รวมกระทั่งได้สัมผัสกับบรรยากาศเสมือนจริงกับตัวละครที่ออกมาโชว์กันนอกจอเลยทีเดียว จากนั้น ไปต่อยังสตูดิโอ NEW AMAZING ADVENTURE OF SPIDER MAN 4K3D” สไปเดอร์แมนหรือไอ้แมงมุมผู้โด่งดัง เมื่อได้มาดูแบบการฉายภาพสามมิติเทคนิคพิเศษ 4KHD×3D แล้ว ทำให้เหมือนกับตัวละครมาอยู่ตรงหน้าเราจริงๆ ยิ่งตื่นตาตื่นใจกว่าเดิมหลายเท่า ต่อด้วยเครื่องเล่นที่สร้างขึ้นเพื่อทดสอบความกล้า นั่นคือ HOLLYWOOD DREAM THE RIDE มีการนำเพลงแนว HIP HOP คลาสสิค หรือ J-POP มาใช้เป็น BGM ขณะเครื่องเล่นทะยานขึ้นฟ้า พร้อมทั้งพบกับโซนใหม่ UNIVERSAL WONDERLAND เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูน สุดน่ารักชื่อดังของญี่ปุ่น HELLO KITTY, SNOOPY, SESAME STREET

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย       เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งหรือสนุกสนานกันอย่างต่อเนื่องกับธีมพาร์คใหม่ล่าสุด The Wizarding World of Harry Potter ภายในธีมพาร์คจำลองสถานที่สำคัญมากมายที่ปรากฏในภาพยนตร์แฮรี่ พอตเตอร์ทั้งโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดฮอกวอตส์, หมู่บ้านฮอกส์มี้ด, ร้านฮันนีดุกส์ และร้านไม้กายสิทธิ์ โอลลิแวนเดอร์ รวมถึงเครื่องเล่นสุดล้ำด้วยเทคโนโลยี 4Gฯ

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
เข้าสู่ที่พัก OSAKA NEW HANKYU HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www-a.global.hankyu-hotel.com/new-hankyu-osaka/

วันที่ 6โอซาก้า – ตลาดสด Kuromon Ichiba – ห้างอิออน – สนามบินคันไซ – ฮ่องกง กรุงเทพฯ

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านไปยังตลาดสด KUROMON-ICHIBA ตลาดสดซึ่งมีร้านค้าส่งและปลีกเรียงรายอยู่ มีประวัติมาตั้งแต่สมัยเอโดะตอนปลาย กินอาณาเขตตั้งแต่แถว Sennichimae ไปทางตอนใต้ราว 580 เมตรสองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านปลาสด ผัก ผลไม้ และ ร้านอาหารต่างๆ

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย      นำท่านไปห้างอิออน แหล่งรวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้ออาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางไปยังสนามบิน คันไซ

15.45 น.      ออกเดินทางสู่ฮ่องกงเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 595

19.10 น.      ถึงสนามบินฮ่องกง รอเปลี่ยนเครื่อง

21.35 น.      ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 617

23.35 น.      เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ