ทัวร์ญี่ปุ่น( J02_31) PANORAMA (AUTUMN SAKURA FESTIVAL)
6D 4N BY TG
ON ‘ 15 – 20 NOV ‘ 17

ราคา
ราคา48,900 บาท
ราคา
ราคา48,900 บาท
* กรุณากรอกข้อที่สำคัญ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้ค่ะ (Please select all required fields to proceed to the next step.)
* You can select maximum 3 persons per each room.

ดำเนินการจอง

เก็บไว้ดูภายหลัง (Save To Wish List)

Adding item to wishlist requires an account

110

เปิดบริการทุกวัน
โทร. 02 676 3303

แฟกซ์ : 02-287-1043, 02-287-2238
อีเมล : info@pkgjourneyline.net


ไปกับเราดีอย่างไร?

  • ผ่อน0% นาน 3เดือน
  • ครบ 10ท่าน เดินทางแน่นอน
  • ประชุมทัวร์ก่อนออกเดินทาง
  • เข็มกลัดช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
  • Full service airline
  • Safety bus ได้รับรองจากกรมขนส่งฯญี่ปุ่น
  • พักใกล้ที่เที่ยวเดินทางน้อยลง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ อายุ >12ปี

พักห้องละ
2-3 ท่าน
รวมตั๋วเครื่องบิน
48,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
38,500
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า
12 ปี มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
43,900
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
34,900
บาท /ท่าน

เด็ก
ต่ำกว่า12 ปี
ไม่มีเตียง

พักรวมกับผู้ใหญ่
รวมตั๋วเครื่องบิน
39,500
บาท /ท่านไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
30,900
บาท /ท่าน

พักเดี่ยว
(ห้องSingle)


เพิ่มอีกท่านละ
เพิ่มท่านละ
10,500
บาท /ท่าน
กำหนดการเดินทาง
  • ตั้งแต่ : 15 - พฤศจิกายน - 2017
  • จนถึง : 20 - พฤศจิกายน - 2017

วันแรกกรุงเทพฯ – ฮ่องกง(19.10 – 22.50)

16.00 น.      คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
เคาน์เตอร์ M สายการบินคาร์เธ่ย์ แปซิฟิค เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

19.10 น.      เดินทางสู่สนามบิน ฮ่องกง โดยสายการบินคาร์เธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 566

วันที่ 2ฮ่องกง - โอซาก้า (01.50 - 06.15) โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - **อิสระช็อปปิ้งใจกลางเมืองโอซาก้า หรือซื้อทัวร์เสริม สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เดินทางโดยรถไฟ

06.15 น.      ถึงท่าอากาศยานคันไซ เมืองโอซาก้า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสถานที่สำคัญ ” ปราสาทโอซาก้า” สัมผัสความยิ่งใหญ่และให้ท่านเก็บความประทับใจซึ่งภายในปราสาทจะมีนิทรรศการของปราสาท รวมทั้งประวัติและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆของโชกุนฮเดโยชิ โตโยโตมิ

08.00 น.       เดินทางถึง สนามบินเมืองฟุคุโอกะ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฟุคุโอกะ เมืองหลวงของเกาะคิวชู เกาะที่มีความสวยงามทางธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย นำท่านสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.905 เพื่อถวายแด่พระนักปราชญ์มิจิซาเนะ สุงาวาระ เป็นวิหารเก่าแก่และมีผู้คนหลั่งไหลไปสักการะกันอย่างเนืองแน่น รอบบริเวณท่านจะตื่นตากับต้นบ๊วยกว่า 6,000 ต้น

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตรตาคาร

บ่าย      จากนั้นให้ท่านได้เลือกอิสระช้อปปิ้ง หรือซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ รวมเดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท ราคาเด็ก 2,400 บาท) ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สวนสนุกที่สร้างความบันเทิงให้กับคนแถบภูมิภาคคันไซมาหลายปีโดยการทุ่มทุนสร้างของ บริษัทสร้างภาพยนตร์ HOLLYWOOD ชื่อดัง นั่นคือ UNIVERSAL STUDIOซึ่งภายในได้จำลองสตูดิโอจากภาพยนตร์เรื่องดังๆ ที่ผ่านมาของทางบริษัทไว้มากมาย โดยเริ่มจาก ภาพยนตร์เรื่องแรก ที่สร้างชื่อเสียงให้กับ สตีเว่น สปรีลเบิร์ก คือ E.T. ซึ่งเป็นการนั่งจักรยานไปพร้อมกับ อีที และเดินทางข้ามจักรวาลเพื่อกลับไปยังบ้านเกิด ต่อจากนั้น ไปยังสตูดิโอของ TERMINATOR ภาพยนตร์คนเหล็ก ที่สร้างชื่อให้กับดาราดัง อาร์โนล์ ชวาสเซเน็กเกอร์ ท่านจะได้ดูภาพยนตร์ที่ไม่ได้ฉายตามโรงหนังแต่เป็นภาคพิเศษแบบดิจิตอล 2 มิติ และ 3 มิติ รวมกระทั่งได้สัมผัสกับบรรยากาศเสมือนจริงกับตัวละครที่ออกมาโชว์กันนอกจอเลยทีเดียว จากนั้น ไปต่อยังสตูดิโอ NEW AMAZING ADVENTURE OF SPIDER MAN 3K3D”สไปเดอร์แมนหรือไอ้แมงมุมผู้โด่งดัง เมื่อได้มาดูแบบการฉายภาพสามมิติเทคนิคพิเศษ 4K3D แล้ว ทำให้เหมือนกับตัวละครมาอยู่ตรงหน้าเราจริงๆ ยิ่งตื่นตาตื่นใจกว่าเดิมหลายเท่า ต่อด้วยเครื่องเล่นที่สร้างขึ้นเพื่อทดสอบความกล้า นั่นคือ HOLLYWOOD DREAM THE RIDE มีการนำเพลงแนว HIP HOP คลาสสิค หรือ J-POP มาใช้เป็น BGM ขณะเครื่องเล่นทะยานขึ้นฟ้า พร้อมทั้งพบกับโซนใหม่ UNIVERSAL WONDERLAND เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูน สุดน่ารักชื่อดังของญี่ปุ่น HELLO KITTY, SNOOPY, SESAME STREET

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ อิสะระตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก OSAKA NEW HANKYU HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www-a.global.hankyu-hotel.com/new-hankyu-osaka

วันที่ 3โอซาก้า – อาราชิยาม่า – รถไฟสายธรรมชาติ(โทร็อคโกะเทรน) – ป่าไผ่ – วัดเท็นริวจิ(เข้าชม) – มิเอะ – NABANA NO SATO (ชมสวนดอกไม้ + เทศกาลไฟ)

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เปลี่ยนบรรยากาศการเดินทางด้วยการ นั่งรถไฟสายธรรมชาติ โทร็อคโคะ ชมธรรมชาติสองข้างทาง โดยรถไฟจะวิ่งเลียบแม่น้ำผ่านทิวทัศน์หุบเขาอันงดงาม ถ้าวันไหนอากาศดี รถไฟที่ใช้วิ่งจะเป็นรถไฟเปิดหลังคา ทำให้ได้สัมผัสกับธรรมชาติแบบใกล้ชิด สำหรับฤดูใบไม้ผลิ ต้นไม้จะเป็นสีเขียวสดใส ส่วนในฤดูใบไม้ร่วงก็จะมีสีสันของใบไม้เปลี่ยนสี สีแดง เหลือง ส้ม สำหรับในช่วงฤดูหนาว ตลอดทางจะได้เห็นหิมะปกคลุมใบไม้ดูแปลกตา มีทิวทัศน์อันงดงามแตกต่างกันไปทุกฤดูกาล จากนั้นนำท่านเดินชม ป่าไผ่ ที่มีชื่อเสียงของอาราชิยาม่า ในบริเวณนี้เต็มไปด้วยต้นไผ่รายล้อมเต็มบริเวณปกคลุมทั่วทั้งป่า ทิวป่าไผ่ที่ตัดเป็นแนวทางเดินสวยงาม ร่มรื่น จากบริเวณนี้ จะมองเห็นภูเขาอาราชิยาม่าได้อย่างชัดเจน

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      จากนั้นนำทุกท่าน วัดเทนริวจิ หนึ่งในห้าวัดพุทธนิกายเซ็นที่มีชื่อเสียงในเกียวโต สร้างขึ้นโดยโชกุนอาชิคางะ ทาคาอุจิ โดยจุดประสางค์สำคัญของการสร้างวัดแห่งนี้เพื่อใช้ในการบูชาดวงพระวิญญาณของจักรพรรดิโกะ โดไก สิ่งก่อสร้างภายในวัดที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของวัดแห่งนี้คือสวนโซเงนจิ เป็นสวนสไตล์ญี่ปุ่นอยู่หน้าวิหารวัด ได้รับการออกแบบโดยภูมิสถาปนิกชื่อดังแห่งยุคนามว่า มุโซ โซเอกิ มาเพื่อให้เข้ากับพื้นที่ที่เต็มไปด้วยโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ยังคงความคลาสสิคและความขลังไว้มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 จากบริเวณนี้ จะมองเห็นภูเขาอาราชิยาม่าได้อย่างชัดเจน
พาทุกท่านมายังอีกหนึงไฮไลท์ NABANA NO SATO ILLUMINATION
สวนดอกไม้นานาชนิดบนพื้นที่กว่า13,000 ตารางเมตร และสำผัสเทศกาลสุดแสนโรแมนติก กับการลอดซุ้มอุโมงค์ไฟฟ้าที่ถูกจัดตกแต่งด้วยไฟหลากสีกว่าล้านดวง(ซึ่งจะเริ่มเปิดไฟประมาน6โมงเย็น)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก NAGOYA CASTLE PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.castle.co.jp/plaza/en/index.html

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

วันที่4นาโกย่า – โอบาระ – เซ็นมิ ชิกิซากุระ โนะ ซาโตะ - สวนฟุเรไอ – โครังเค – สะพานไทเก็ทสึเคียว – สวนส้ม – ทะเลสาบยามานาคะโกะ – ออนเซ็น

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ เซ็นมิ ชิกิซากุระ โนะ ซาโตะ (SENMI SHIKIZAKURA NO SATO)
เป็นจุดที่สามารถชมใบบไม้เปลี่ยนสี และซากุระบานได้สวยที่สุด ซากุระที่สวนแห่งนี้จะเป็นสายพันธุ์ที่ชื่อว่า SHIKIZAKURA โดยจะบาน 2 ครั้งต่อปีคือฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง
จากนั้นนำทุกท่านสู่ สวนฟุเรไอ(FUREAI PARK) เป็นสวนสาธารณะที่สามารถชมทั้งดอกซากุระและใบไม้เปลี่ยนสีได้ในคราวเดียว ซึ่งที่นี่จะมีต้น SHIKIZAKURA อยู่ถึงประมาณ300ต้น ซี่งทุกๆเดือนพฤศจิกายน จะมีการจัดเทศกาล OBARA SHIKIZAKURA อีกด้วย
นำทุกท่านมายัง โครังเค (KORANKEI) สถานที่ชมใบไม้ใบไม้เปลี่ยนสีที่ได้ชื่อว่าเป็นอันดับ1 ในแทบภาคกลางของประเทศญี่ปุ่น ลักษณะเป็นสวนขนาดใหญ่ ที่มีการปลูกต้นเมเปิ้ลหลากหลายสีสันทั้งแดงและเหลืองจำนวนราวๆ4,000ต้น เรียงรายอยู่รอบๆหุบเขาซึ่งต้นเมเปิ้ลนี้ถูกปลูกขึ้นทีละต้นตั้งแต่สมัยเอโดะ และเดินทางต่อมายัง สะพานไทเก็ทสึเคียว สะพานสีแดงสดสัญลักษณ์ประจำโครังเค เป็นจุดถ่ายภาพที่งดงาม สะพานไทเก็ทสึเคียวปรับปรุงเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อ พ.ศ.2550

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      นำทุกท่านมา สวนส้ม เพลิดเพลินกับการเก็บและลิ้มรสส้มสดๆได้ตามอัธยาศัย พิเศษสุดอิ่มอริ่ยไม่อั้น

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเท่า
*** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ และเมนูอื่นๆอีกมากมาย ***
—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

วันที่ 5ทะเลสาบยามานาคะโกะ - เจดีย์ชูเรโตะ - ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ - ถนนสายเมลเปิ้ล โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เจดีย์ซูเรโตะ เป็นเจดีย์ห้าชั้นบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นเมืองฟูจิโยชิดะ
และภูเขาไฟฟูจิในระยะไกลอย่างชัดเจนและงดงาม เจดีย์นี้ตั้งอยู่บนศาลเจ้าอาระคุระเซนเก็น
ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสันติภาพปี 1963 ซึ่งจากตัวอาคารหลักของศาลเจ้าต้งขึ้นบันไดไป
ถึง400ขั่น จากนั้นนำทุกท่านสู่ ถนนสายเมเปิ้ล MOMIJI KAIRA เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่
สวยที่สุดแห่งนึ่งในแทบฟูจิ โดยช่วงที่งดงามจะเป็นช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงหล่นมากองตามทาง
ปกคลุมจนกลายเป็นสีแดงส้มไปทั่วบริเวณ

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคาร

บ่าย      ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางไปยังเมืองโตเกียว ย่านชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของ
กรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสื้อผ้านำสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่าง โอนิทสึกะ
ไทเกอร์!! รวมไปถึงเครื่องสำอางยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก REMM ROPPOGI HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.remm.jp/roppongi/

วันที่ 6โตเกียว – ศาลเจ้าเมจิ – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – สนามบินฮาเนดะ – ฮ่องกง กรุงเทพฯ

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำชม ศาลเจ้าเมจิ ศาลเจ้าดังที่ตั้งอยู่กลางต้นไม้สูงใหญ่ ใจกลางเมืองโตเกียว

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย      ให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้งชื่อดังอีกย่านในโตเกียว ฮาราจูกุ เป็นแหล่งรวมวัยรุ่นและแบรนด์เนมดังๆมากมาย ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ

16.20 น.      ออกเดินทางสู่ฮ่องกงเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 549

20.30 น.      ถึงสนามบินฮ่องกง รอเปลี่ยนเครื่อง

22.00 น.      ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 709

23.55 น.      เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ