ฤดูประเทศสิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์

ฤดูร้อน จะอยู่ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ไปจนถึง เดือนตุลาคม
ฤดูฝน จะอยู่ในช่วงเดือน พฤศจิกายน ไปจนถึงเดือนมกราคม

Leave a Reply