ฤดูประเทศออสเตรเลีย

ประเทศออสเตรเลีย

ฤดูร้อน อยู่ในช่วงระหว่างเดือน ธันวาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์
ฤดูใบไม้ร่วง อยู่ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม
ฤดูหนาว อยู่ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคม
ฤดูใบไม้ผลิ อยู่ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน

Leave a Reply