เมืองทตโตริ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะทรายที่เนินทรายทตโตริ(Tottori Sand Dune Art Museum) ในจังหวัดทตโตริ(Tottori) ซึ่งมีการจัดแสดงงานประติมากรรมที่ทำมาจากทรายและเป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางด้านงานประติมากรรมจากทรายแห่งเดียวในโลก งานประติมากรรมทรายนั้นเป็นผลงานการแกะสลักทรายที่ทำให้จับตัวเป็นก้อนแข็งด้วยน้ำเพียงอย่างเดียว และเนื่องจากวัสดุเป็นทรายจึงมีความเสี่ยงที่จะพังเสียหายทั้งในระหว่างการสร้างหรือแม้กระทั่งหลังจากที่แกะสลักเสร็จแล้วก็ตาม ความไม่จีรังยั่งยืนของประติมากรรมทรายเหล่านี้เกิดเป็นความงดงามซ่อนอยู่ภายใต้ความเปราะบาง ชะเอน คะทสึฮิโกะ(Chaen Katsuhiko) ที่ถูกขนานนามว่าเป็น “100 บุคคลของญี่ปุ่นที่ได้รับการยกย่องจากทั่วโลก” ทำหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ร่วมในการสร้างสรรค์ผลงาน ทุกปีจะเชิญนักแกะสลักงานประติมากรรมทรายจากแต่ละประเทศทั่วโลก มาช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมทรายคุณภาพระดับโลกขึ้นมา และจัดแสดงผลงานให้ได้ชมกันทุกปี

Leave a Reply