สวิตเซอร์แลนด์

สะพานไม้ชาเปล (Kapelbruck หรือ Chape Bridge) ตั้งอยู่ ณ เมืองลูเซิรน์ (Luzern) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (Switzerland) เป็นสะพานที่ถูกสร้างขึ้นด้วยไม้ ในศตวรรษที่ 14 โดยสะพานแห่งนี้ถือว่าเป็นสะพานไม้ที่มีความเก่าแก่ที่สุดของยุโรป เป็นสะพานที่ทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์ โดยตลอดแนวสะพานนั้นถูกประดับด้วยภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี ที่บอกเล่าถึงประวัติของประเทศสวิสเซอร์แลนด์เป็นจำนวนมาก สะพานนี้เคยถูกไฟไหม้เสียหายอย่างมากใน ค.ศ. 1993 แต่ได้รับการซ่อมแซมใหม่จนอยู่ในสภาพที่ดีเหมือนเดิม ปัจจุบันได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญต่อประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นอีกด้วย

อนุเสาวรีย์สิงโตหิน “สิงโตลูเซิร์น” เป็นการรวมศิลปะ ประวัติศาสตร์ และความงามทางธรรมชาติเข้าด้วยกันจนเป็นอนุสาวรีย์เก่าแก่อันเป็นที่รักของสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยฉากอันงดงามและความสำคัญทางประวัติศาสตร์ อนุสาวรีย์สิงโตแห่งลูเซิร์น (หรือที่เรียกว่า Löwendenkmal) จึงถือเป็นหนึ่งในประติมากรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดของยุโรป อนุสาวรีย์นี้สื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของยุโรปในหลายแง่มุม เช่น ถึงแม้จะตั้งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ แต่ก็ออกแบบโดยนักประติมากรรมชาวเดนมาร์ก Bertel Thorvaldsen และสร้างโดยช่างก่ออิฐชาวเยอรมัน Lukas Ahorn

ยอดเขาจุงเฟรา ยอดเขาที่สูงที่สุดของยุโรป มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต) เป็นสถานที่ที่ขึ้นชื่อในเรื่องความงาม ได้รับการยกย่องว่า เป็น Top of Europe ยอดเขาจุงเฟรา มีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรปแห่งนี้ มองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร มีถ้ำน้ำแข็งที่แกะสลักให้สวยงามอยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ำแข็งที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย บนยอดเขา และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นที่นิยมของนักสกีมาเล่นกีฬาที่ท้าทายที่นี่ การขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟราสามารถทำได้โดยใช้รถไฟสายกลาเซียร์ เอ๊กซ์เพรส(Glacier Express) รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก วิ่งผ่านภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ผ่านอุโมงค์และสะพาน ตลอดเส้นทางปกคลุมด้วยหิมะ เริ่มต้นได้จากสองสถานีคือ Grindelwald หรือ Lauterbrunnen ผ่านสถานี Kleine Scheidegg และ Eigergletscher ก่อนจะขึ้นสู่สองสถานีที่เหลือโดยจะหยุดแวะพักเพียงสถานีละประมาณ 5 นาทีเท่านั้น คือสถานี Eigerwand (ฝั่งด้านเหนือของ ยอดเขา Eiger) และ Eismeer (ทางทิศใต้) ณ จุดสูงสุดคือลานน้ำแข็งขนาดใหญ่เรียกว่า Sphinx จุดที่น่าสนใจอีกแห่งคือธารน้ำแข็งที่อยู่ลึก 30 เมตรจากพื้นผิว ซึ่งได้รับการแกะสลักให้สวยงาม

Leave a Reply