ออสเตรีย

ซาลซ์บูร์ก (เยอรมัน: Salzburg) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดลำดับที่ 4 ในประเทศออสเตรีย และเป็นเมืองหลวงของรัฐซาลซ์บูร์ก เมืองเก่าของซาลซ์บูร์กและสถาปัตยกรรมบาโรกเป็นหนึ่งในใจกลางเมืองที่ถูกดูแลรักษาอย่างดีที่สุดในกลุ่มประเทศที่พูดภาษาเยอรมันด้วยกัน และได้รับการยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ในปี พ.ศ. 2540 ซาลซ์บูร์กเป็นที่จดจำกันในฐานะที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป์ ซาลซ์บูร์กเป็นบ้านเกิดของโวล์ฟกัง อะมาเดอุส โมซาร์ท และเป็นฉากของภาพยนตร์เพลง มนต์รักเพลงสวรรค์ (The Sound of Music)

พระราชวังมิราเบล มีประวัติความเป็นมาอันสุดแสนโรแมนติก ทั้งยังเป็นตัวอย่างอันยอดเยี่ยมของสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรก เมื่อปี 1606 เจ้าชายอาร์คบิชอปแห่งซาลซ์บูร์ก Wolf Dietrich von Raitenau รับสั่งให้สร้างพระราชวังอันเลอเลิศแห่งนี้ขึ้นแด่พระสนม Salome Alt จากนั้นเจ้าชายอาร์คบิชอปอีกพระองค์หนึ่งจึงทรงโปรดให้มีการปรับปรุงพระราชวังแห่งนี้ใหม่โดยสถาปนิกสไตล์บาโรกผู้เลื่องชื่อ Johann Lukas von Hilterbrandt ในช่วงปีทศวรรษ 1700 ในวันนี้ พระราชวังถูกใช้เป็นพื้นที่ทางการของนายกเทศมนตรีแห่งซาลซ์บูร์ก และเป็นที่รู้จักดีเรื่องสวนอันงามพิสุทธิ์

พระราชวังเชินบรุนน์ (เยอรมัน: Schloss Schönbrunn) ตั้งอยู่ในกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ในอดีตเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 จนถึง พ.ศ. 2461 ออกแบบโดย Johann Bernhard Fischer von Erlach และ Nicolaus Pacassi เป็นสถานที่รวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชั้นเยี่ยมจำนวนมาก ภายในอุทยานเคยเป็นที่ตั้งของสวนสัตว์แห่งแรกของโลกเมื่อ พ.ศ. 2295 ปัจจุบันได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากในกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

ถนนคาร์ทเนอร์ ย่านการค้าใจกลางเมืองที่เชื่อมอยู่ระหว่างวงแหวนริงสตราเซ่ กับจัตุรัสสเตฟาน ก่อนที่ท่านจะเข้าสู่ถนนคาร์นท์เนอร์ ก็จะพบกับโอเปร่าเฮ้าส์ หรือ โรงละคร ให้ได้รับชมกัน และจากจุดนี้ไปที่นี่จะห้ามให้รถทุกชนิดเข้ามาและในส่วนของรถบัสสามารถมาส่งนักท่องเที่ยวได้แค่บริเวณนี้เท่านั้นแล้วให้เดินต่อกันเข้าไปข้างในถนนคนเดิน เป็นถนนคนเดินและช้อปปิ้งสายสำคัญแห่งกรุงเวียนนา มีห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆ เรียงรายตลอดสองข้างถนน ที่จะต้องถูกใจขาช้อปเพราะมีสินค้าให้เลือกมากมาย อาทิ เสื้อผ้าแบรนด์เนมยอดนิยม สินค้าแบรนด์เนมแบบนาฬิกา ROLEX , LOUIS VUITTON และอีกมากมาย อีกทั้งเครื่องแก้วคริสตัลเจียระไน ของสะสมหรือของที่ระลึกต่างๆ

พระราชวังเซนต์สตีเฟ่นส์ ลักษณะอันโดดเด่นของขอบฟ้าในกรุงเวียนนาก็คือหอคอยที่มีรูปทรงเหมือนเข็มทางทิศใต้ของมหาวิหารเซนต์สตีเฟน เมื่อคุณเดินเข้าใกล้ หลังคาที่ปูด้วยกระเบื้องเคลือบของมหาวิหารสะท้อนแสงแล้วเปลี่ยนเป็นสีสันอันหลากหลาย คุณจะพบส่วนจัดแสดงผลงานศิลปะเชิงศาสนาที่จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบอยู่ภายใน
มีโบสถ์ที่อุทิศให้กับนักบุญสตีเฟนในบริเวณนี้มาตั้งแต่ปี 1147 การบูรณปฏิสังขรณ์ การต่อเติมและการสร้างใหม่หลายต่อหลายครั้งชี้ให้เห็นถึงรสนิยมทางสถาปัตยกรรมในหลายช่วงทศวรรษของกรุงเวียนนา ส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของโบสถ์ก็คือกำแพงทางทิศตะวันตก ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี 1237 องค์ประกอบในสไตล์โกธิคส่วนใหญ่ของอาคารสร้างขึ้นในระหว่างศตวรรษที่ 14 และ 15 เช่น หอคอย ไฟไหม้ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองสร้างความเสียหายให้แก่บางส่วนของมหาวิหาร แต่มหาวิหารได้รับการบูรณะใหม่จนกลับมาสู่สภาพเดิมได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น คุณจึงยังสามารถเยี่ยมชมความสวยงามของอาคารแห่งนี้ได้ในทุกมุมเฉกเช่นแต่ก่อน
มหาวิหารแห่งนี้เคยเป็นที่พำนักของอาร์ชบิชอปแห่งกรุงเวียนนาและทำหน้าที่เป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่สำคัญที่สุดในประเทศออสเตรีย หากไม่มีงานของรัฐหรือพิธีทางศาสนาอื่นๆ คุณสามารถเข้าไปเยี่ยมชมด้านในของอาคารได้

Leave a Reply