รับจัดกรุ๊ปส่วนตัว

  • กรุ๊ปดูงาน ประชุม สัมมนา
  • กรุ๊ปส่วนตัวแบบ ครอบครัว หรือ เพื่อนฝูง
  • กรุ๊ปเที่ยวฉลองความสำเร็จ
"....เราคือบริษัทฯ ผู้ให้บริการด้านท่องเที่ยวในต่างประเทศ เราตระหนักดีถึงความสำคัญ ของการให้บริการ ลูกค้าคือความสำคัญลำดับแรกที่ยึดถืออยู่ในใจของพวกเราทุกคน เราระลึกเสมอว่าลูกค้าจะต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดสมกับให้โอกาสแก่เรา ทีมงานของเราทุกคนยินดี ให้บริการลูกค้าทุกท่านโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบในอาชีพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า...."

จากประสบการณ์กว่า 38 ปี บริษัท PKG JOURNEY LINE

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสุขสำหรับครอบครัวหรือหมู่คณะของท่าน